כלכלה אלטרנטיבית

מבוזר ובמשיכה

בכלכלה הנפוצה, התוצרת החקלאית עוברת דרך מספר בודד של חברות הפצה, אל הדוכנים. אנו נוקטים בגישה שונה: הדרישה שלכם מתורגמת לביקוש שמגיעה לחקלאים. החקלאים קוטפים בצורה מדויקת את הכמות הנדרשת. התוצרת הטרייה מגיעה לבית האריזה שלנו ובאותו יום מגיעה אליכם. אין בזבוז של תוצרת. הכל מדויק יותר.

קשר ישיר

עסקים זעירים מאפשר היכרות של הלקוחות הקבועים. מאפשר מתן מענה אישי לצרכים ולהעדפות.

העסקה הוגנת

העסקה של תושבים מקומיים או אנשים שבחרו להשתקע כאן ולבנות את ביתם בישראל. הבחירה שלנו היא לגייס תושבים ולא עובדים זרים, מתוך תחושה שכך נכון יותר. הכסף נשאר בארץ, העובדים נמצאים במקום בו בוחרים להיות עם האנשים שקרובים אליהם.